UendretArtene på Svalbard er spesielt tilpasset de ekstreme forholdene i Arktis. Men fordi de er så godt tilpasset akkurat slike forhold, er de også sårbare for klimaendringer og miljøgifter. Nivåene av miljøgifter er urovekkende høye i flere arktiske arter.

  • Bestenden av hvalross på Svalbard vokser, her en liggeplass på Edgeøya.

    Bestenden av hvalross på Svalbard vokser, her en liggeplass på Edgeøya.

  • Lomvi og polarlomvi i fuglefjell på Prins Karls Forland. Foto: Halvard R. Pedersen/Sysselmannen på Svalbard

    Lomvi og polarlomvi i fuglefjell på Prins Karls Forland. Foto: Halvard R. Pedersen/Sysselmannen på Svalbard

  • Isbjørn og fjellrev. Det er ikke lenger lov å jakte på isbjørn, som ble totalfredet i 1973. Foto: Per Andreassen/Sysselmannen på Svalbard.

    Isbjørn og fjellrev. Det er ikke lenger lov å jakte på isbjørn, som ble totalfredet i 1973. Foto: Per Andreassen/Sysselmannen på Svalbard.

1. Tilstand

Få arter, mange individer

Det finnes omtrent 5.800 arter av dyr og planter på Svalbard. Sammenlignet med mer sørlige breddegrader har Svalbard ganske få arter, men mange av dem er tallrike. De fleste dyreartene lever i sjøen. Noe av årsaken til dette mangfoldet er varmt vann fra en gren av Golfstrømmen, som går opp langs vestkysten av Spitsbergen. Harde og omskiftende forhold på land gjør at færre arter tilpasser seg forholdene her. De eneste landpattedyrene er rein, rev og den innførte østmarkmusa. I tillegg finnes isbjørnen. Den regnes som et sjøpattedyr, men treffes ofte på land. 

2. Konsekvenser

Arter endres og bestander blir mindre

Ismåke_200_HRP
Ismåke er sjelden og truet av miljøgifter. Foto: Halvard R. Pedersen

Klimaendringer og menneskelig påvirkning kan føre til at livsvilkårene for noen arter endres, og at bestandene blir mindre. Menneskelig tilstedeværelse utsetter naturen for slitasje, forstyrrelser og forurensning gjennom gruvedrift, turisme, forskning, jakt og fiske. I tillegg kan nye arter som kommer til Svalbard påvirke dyre- og plantelivet. Nye arter kan fortrenge de som allerede er her, noe som kan få konsekvenser for hele økosystemet. 

3. Tiltak

Overvåke og begrense negative virkninger

Lovverket på Svalbard gir myndighetene gode muligheter for å begrense uønsket lokal aktivitet. Lokal påvirkning er i stor grad under kontroll, og store deler av øygruppa er vernet for å beskytte landskapet, dyre- og plantelivet mot inngrep. I de fleste av disse områdene er jakt forbudt. Det er heller ikke lov å plukke blomster eller andre planter på Svalbard. 

Reduksjon av klimaendringer og utslipp av miljøgifter i andre deler av verden krever imidlertid internasjonale avtaler. Det mangler fortsatt kunnskap om artenes tilpasninger til det arktiske miljøet og hvilken sammenheng det er mellom dem. Jobben med å kartlegge dyre- og plantebestandene vil derfor fortsette, og det skal lages en handlingsplan for skadelige introduserte arter i løpet av 2011.

Miljøstatus i Svalbard / Tema A-Å / Dyr og planter