Strandryddinger2010

Sysselmannen på Svalbard har gjennom en del år ryddet opp søppel på flere strender. Dette er en prioritert oppgave. Det gjennomføres et ukelangt tokt for å rydde strender hvert år i august hvor to grupper av 12 fastboende på Svalbard deltar som frivillige.

 

Forsøpling av strendene overvåkes i Miljøovervåkningssystemet for Svalbard og Jan Mayen. Dette gir en systematisk registrering av forsøplingen. Hensikten er å få en indikasjon på hvordan avtaler og regelverk som forbyr dumping av søppel fra skip virker. Breibogen, Isflakbukta og Brucebukta er tre overvåkningsstrender som har stor opphopning av søppel igjennom året.

 

Les mer...