Strandsøppel er en av forurensningene på Svalbard som er lettest å se. Avfall fra havet skyller opp på strendene og blir liggende til noen rydder det bort. En av konsekvensene er at reinsdyr setter seg fast i søppelet og pines til døde.


 

 

1. Tilstand

Mye søppel driver i land

Det driver i land mye søppel på Svalbards strender. Det mest vanlige er plastkuler, plastdunker, trål- og garnrester, fiskekasser, plast og husholdningsavfall. Slikt søppel går ikke i oppløsning, men flyter rundt med havstrømmene. Det samler seg mest søppel i laguner og lune viker i de ytre kyststrøkene hvor storhavet står på. Været varierer mye, og stormer og is kan ta med søpla langt inn på land. Søppelet er spredt over store områder, og problemet er størst på nordvesthjørnet og ved Verlegenhuken på nordspissen av Spitsbergen.

Strandsøppel_500_HRP
Strandsøppel slik det ligger på strendene mange steder langs kysten av Svalbard.

2. Konsekvenser

Reinsdyr dør og søpla hoper seg opp

Forsøplingen av strendene på Svalbard er et miljøproblem. Noen steder hoper det seg opp ekstra mye søppel. I tillegg til at det ser stygt ut, setter flere reinsdyr gevirene fast i trålrester som er skylt på land og blir pint til døde. Sysselmannen og andre finner hvert år flere titalls døde rein i gamle garn og nøter. Noen ganger henger flere dyr fast i samme nett.


Reinsdyr har viklet seg inn i trålpose. Foto: Stein Ø. Nilsen /Norsk Polarinstitutt

Reinsdyr har viklet seg inn i en trålrest og omkommet på stedet. 
Foto: Stein Ø. Nilsen /Norsk Polarinstitutt

3. Tiltak

Søppeltokt og Clean-Up Svalbard

Sysselmannen på Svalbard har flere ryddeaksjoner for å få bort strandsøppel. Søppelrydding er en prioritert oppgave på alle toktene vi gjennomfører. I tillegg er det hvert år et ukelangt ryddetokt i august, der 24 fastboende på Svalbard deltar. Det første ryddetoktet var i år 2000, og i løpet av 15 år er det samlet inn mer enn nærmere 1.100 kubikkmeter med søppel på godt over 400 kilometer av Svalbards strandlinje. Avfallet blir levert på avfallsanlegget i Longyearbyen, og det meste blir sendt til fastlandet til forbrenning.Strandrydding 2014

 

Clean-Up Svalbard logo

Strandryddetoktet er en del av "Clean Up Svalbard", et samarbeid mellom Sysselmannen og reiselivsnæringen. De største turoperatørene på Svalbard deltar i prosjektet. Passasjerene på cruise er selv med i "Clean Up Svalbard" når de plukker med seg strandsøppel. På den måten blir de mest populære turistmålene holdt ryddige. Det kan være vanskelig å skille strandsøppel fra løse kulturminner som ikke skal fjernes. Her har både de som leder ryddingen og de som plukker et ansvar for å la kulturminnene ligge.