Positiv utviklingBåde sommer og vinter er folk ivrige til å komme seg på tur i nærområdet. Det finnes ingen veier utenfor bosettingene, og for å ta seg fram i terrenget kan man bruke ski, hundespann, snøskuter, båt eller beina. Selv om de fleste foretrekker å kjøre snøskuter i den lyse delen av vinteren, finnes det også et variert ikke-motorisert friluftsliv på øygruppa. Ferdsel med snøskuter er begrenset både for fastboende og tilreisende, og det er bare lov til å kjøre på frossen og snødekt mark.

  • Stadig flere på Svalbard drar på tur med blant annet hundespann. Foto: Halvard R. Pedersen/Sysselmannen på Svalbard

    Stadig flere på Svalbard drar på tur med blant annet hundespann. Foto: Halvard R. Pedersen/Sysselmannen på Svalbard

1. Tilstand

Et motorisert friluftsliv, men ikke bare

Fredheim åpen dag_2008_500_HRP
Mange fastboende og en del turister er innom Fredheim på åpen dag.

De fleste fastboende i Longyearbyen har sin egen snøskuter, og det har blitt dobbelt så mange snøskutere på Svalbard de siste 15 årene. Skutertrafikken er størst fra februar til mai og de fleste kjører mellom Longyearbyen og Barentsburg, Kapp Linné, Tempelfjorden, Ny-Ålesund og Svea Nord. Noen reiser også på lengre turer. Man vet imidlertid ikke så mye om hvor eller hvor langt. Det eneste man har sikre tall på er hvor mange fastboende som har søkt og fått dispensasjon til å kjøre i de tre største nasjonalparkene med skuter.

Det er bare tillatt å kjøre snøskuter på frossen og snødekt mark, og det begrensninger på hvor både fastboende og tilreisende kan kjøre. Det finnes ingen merkede løyper på Svalbard. 


Miljø - Dispensasjoner fastboende til skuterkjøring i nasjonalpark 1997-2013

Mange fastboende har egen hytte enten i nærheten av Longyearbyen eller på et av de utvalgte områdene på Nordenskiöld Land. I tillegg låner Sysselmannen og noen av foreningene ut hytter som ligger spredt i terrenget. Stadig flere fastboende skaffer seg båt, for å kunne dra på tur om sommeren. Men det er også et utstrakt og økende ikke-motorisert friluftsliv på Svalbard: 

 

  • fotturer
  • skiturer
  • kajakkpadling i fjorden
  • hundekjøring
  • jakt, i hovedsak på rein og rype
  • revefangst

 

Friluftsliv barn på tur_HRP_500
På Svalbard må man alltid må ha med seg våpen for å beskytte seg mot isbjørn. Men det går fint å ha med 

seg hele familien ut på tur. Det finnes ingen merkede løyper på Svalbard.

2. Konsekvenser

Støy og slitasje

Motorisert ferdsel kan føre til støy, kjørespor fra ulovlig kjøring på barmark og lokal luftforurensning. Motorferdsel fører også til at mulighetene for å drive tradisjonelt friluftsliv uten forstyrrelser er redusert rundt bosettingene i perioder av året. Det er foreløpig ikke dokumentert negative endringer i bestandene av rein, rev eller gjess i de områdene der snøskutertrafikk og annen ferdsel har økt mest. 

 

Det ikke-motoriserte friluftslivet har få konsekvenser. Det oppfattes som positivt at folk har mulighet til å oppleve naturen uten å måtte bruke motoriserte fremkomstmidler, noe som igjen kan skape gode holdninger. 

Vinterfriluftsliv telt på Tempefjorden 2_HRP_500
Vinterskitur med overnatting i telt ved Fredheim i Tempelfjorden.

3. Tiltak

Regulering og regelverk

Snøscooterfri områderSvalbardmiljøloven og motorferdselforskriften regulerer motorferdselen for å ta vare på Svalbards naturmiljø. Utover dette er det opprettet to skuterfrie områder i nærheten av Longyearbyen for at de som ønsker det skal kunne drive tradisjonelt friluftsliv uten å bli forstyrret av motorferdsel. Sysselmannen på Svalbard skal likevel se på behovet for bedre tilrettelegging av ikke-motorisert friluftsliv i et eget prosjekt.