Alle spor etter menneskers virksomhet på Svalbard fra før 1946 er automatisk fredet. Menneskegraver og spor etter slike er fredet uten hensyn til alder. Det er også skjelettrester på slakteplasser for hvalross og hval og ved selvskudd for isbjørn.

 

Automatisk fredet kulturminne - Langflya på Prins Karls forland_450

Langflya på Prins Karls forland er automatisk fredet. 
Foto: Siri Hoem / Sysselmannen på Svalbard

 

Rundt alle slike faste kulturminner er det en sikringssone på 100 meter regnet fra kulturminnets ytterkant. Ingen må skade, grave ut, flytte, fjerne, forandre, tildekke, skjule, eller skjemme kulturminnet og sonen. Det er heller ikke lov å slå opp telt eller brenne bål i denne sonen. Løse kulturminner eldre enn 1946 er også fredet. De er den norske stats eiendom og må ikke fjernes.

Miljøstatus i Svalbard / Tema A-Å / Kulturminner / Automatisk fredning