Kulturminnene på Svalbard er populære besøksmål for fastboende og turister. Svalbardmiljøloven og forskriftene for leirslaging og ferdsel er med på å beskytte kulturminnene mot ferdselsslitasje. Sysselmannen har på noen få steder satt opp skilt som informerer om forsiktighet ved besøk.

 

I Magdalenefjorden er gravfeltet fra 1600-tallet inngjerdet i håp om at den vegetasjonen som ble skadet ved tidligere ferdsel skal ta seg opp igjen. I Virgohamna er det innført ferdselsregulering som begrenser antallet personer i en gruppe til 12 og en guide.

Gjerde gravsted Magdalenfjorden

Gjerde rundt gravfelt i Magdalenefjorden hindrer slitasje på kulturminnene.
Foto: Bjørn Fossli Johansen, Norsk Polarinstitutt