Infomasjon om kulturminner og fredning er å finne i Sysselmannens temahefter, brosjyrer og  i Svalbard Forskningspark, Svalbardposten. Der ligger også Svalbard Museum med sin nye utstilling.


Sysselmannen holder foredrag om historie og kulturminneforvaltning og gir kurs for guider og turledere.