Kulturminner (2006)

Svalbard er rikt på kulturminner fra vesteuropeisk hvalfangst, russisk overvintringsfangst, norsk ishavsfangst og internasjonal forskning, og internasjonal gruvedrift. Kulturminnene er registrert langs kysten og er oftest godt synlige. Det tørre og kalde klimaet gjør at kulturminnene er godt bevart. Alle kulturminner eldre enn 1946 er automatisk fredet på øygruppen. Det er registrert 1872 kulturminner fram til 2006, men de systematiske registreringene av disse er ikke fullført.

 

Les mer...

Miljøstatus i Svalbard / Tema A-Å / Kulturminner / Temakart kulturminner