Det er i dag samlet 45.000 gjenstander fra Svalbards historie. Disse ligger nå i Sysselmannens kulturhistoriske magasin i Svalbard Forskningspark i Longyearbyen. Dette magasinet ble åpnet våren 2006. Magasinet har egne gjenstander som Svalbard museum har samlet i mange år. Men de siste årene har det også fått tilbakeført mange gjenstander fra Nederland og Tromsø Museum - Universitetsmuseet.

 

Miljø - Gjenstander i magasinet på Svalbard 2008
Figuren viser at det er mange gjenstander i magasinet på Svalbard, men at det foreløpig ikke er så mange av disse som er ferdig katalogisert.


Det finnes også samlinger og utstillinger på Bjørnøya og i Ny-Ålesund. I den russiske gruvebyen Barentsburg er det en Pomorutstilling. Store Norske Spitsbergen Kulkompani har en stor historisk fotosamling.

 

En liste over samlinger finnes i ”Norske offentlige samlinger med kulturhistorisk polarmateriale”, Norsk Polarinstitutts Meddelelser nr. 134.