De fleste kulturminnene ligger ved kysten og der det er en naturlig havn. I moderne tid har det blitt mer besøk og virksomhet. Noen av de besøkende har dessverre ødelagt bygninger og anlegg seinere, eller de har tatt med seg gamle gjenstander. Dette førte til at norsk myndigheter startet ønsket å verne om kulturminnene.

 

Kulturminnevernet

Svalbards kulturminner ble første gang fredet i 1974. Da gjaldt fredningen alle kulturminner fra før år 1900. Det betydde at kulturminnene fra gruvevirksomheten og den norske overvintringsfangsten ikke var fredet. Fredringsgrensen ble endret i 1992, og grensen for vern ble satt for kulturminner datert til tiden før 1946. Denne fredningen ble videreført i svalbardmiljøloven i 2001.

 

Kulturminneplan
Kulturminnene i arealplanområdene de store bosetningene får sitt vern synliggjort i arealplanene. Sysselmannen har en egen kulturminneplan for Svalbard for perioden 2000-2010. Planen gjelder for de 50 viktigste kulturminnene og omfatter også tilsyn og vedlikehold. 

 

Forvaltning
Sysselmannen på Svalbard har fra 1976 hatt kulturminnerådgivere som har forvaltet kulturminnene, og nå har vi tre stillinger på kulturminnevern. De arbeider med vedlikehold og dokumentasjon, behandle søknader om tiltak ved kulturminnene og konservering i magasinet.

Miljøstatus i Svalbard / Tema A-Å / Kulturminner / Status for kulturminnene på Svalbard