Sysselmannen har i sommersesongen ansatt håndverkere for restaurering og vedlikehold av fredete bygninger. De setter i stand kulturminner utenfor bosetningene som er prioritert i kulturminneplanen. Noen av disse bygningene er i bruk som hytter eller i næringsvirksomhet. Bruk kan ofte være det beste vern, men bygningene må også vedlikeholdes med fagkunnskap og omsorg.

 

Vedlikehold av kulturminne på Kapp Wijk_450

Bildet viser istandsetting av fredet kulturminne på Kapp Wijk.
Foto: Siri Hoem / Sysselmannen på Svalbard

 

I 2008 hadde Sysselmannen et lag på to mann som dokumenterte fangsthyttene på Prins Karls Forland. De laget slike tegninger for å dokumentere kulturminnene:

Dokumentasjon av Fuglehuken på Prins Karls forland_Terje Planke og Magnus Wammen_450

Tegning av hytta ved Fuglehuken på Prins Karls forland.

© Terje Planke og Magnus Wammen, 2008