Logo Riksantikvaren_85Kulturminner på Svalbard fra før 1946 er automatisk fredet. Riksantikvaren kan frede kulturminner som yngre enn dette når de har spesiell kulturhistorisk verdi. Taubaneanlegget i Longyearbyen og forskningsstasjonen i Kinnvika på Nordaustlandet har fått slik vedtaksfredning.

1. Taubaneanlegget i Longyearbyen
De nyeste delene av taubaneanlegget i Longyearbyen ble fredet i 2003. Taubanen brakte kull fra gruvene til lastekaien ved hjelp av kibber, lastekasser av jern med sidetipp, som hang i wire mellom bukker av tre. Anlegget består av taubanesentralen, banene til Gruve 5 og 6, kabelstrammere og en vinkelstasjon. Taubaneanlegget var i drift mellom 1921 og 1987.

2. Kinnvika på Nordaustlandet
En forskningsstasjon fra Det internasjonale geofysiske år 1957-58 i Kinnvika på Nordaustlandet ble fredet i 2009. Stasjonen ligger på nordsida av Murchisonfjorden i Nordaust-Svalbard naturreservat og eies av den norske staten. Fredningen omfatter alle de ti bygningene med eksteriør, interiør, fast innredning og løst inventar som har tilknytning til den opprinnelige virksomheten. Utendørs installasjoner, gjenstander og andre spor som har tilknytning til virksomheten i 1957-59 er også fredet, det samme er et område omkring forskningsstasjonen.

Kinnvika_Halvard R Pedersen_500 
Bildet viser noen av bygningene ved forskningsstasjonen i Kinnvika som er vedtaksfredet. Foto: Halvard R. Pedersen