Positiv utviklingSelv om Svalbard ved første øyekast kan virke goldt og karrig, har øygruppa en variert natur og et biologisk mangfold som er helt unikt. For å ta vare på dette mangfoldet er 65 prosent av landområdene vernet som nasjonalparker og naturreservater. Likevel kan konkurranse om ressursene og et økende press på å få oppleve og undersøke eksotiske steder true den uberørte naturen. 

 

 • Griegfjellet sett fra Kapp Mineral, Isfjorden\nFoto: Stein Ø. Nilsen / Norsk Polarinstitutt

  Griegfjellet sett fra Kapp Mineral, Isfjorden\nFoto: Stein Ø. Nilsen / Norsk Polarinstitutt

 • Adventdalen og utsikt mot Hjorthamn og Revneset. Foto Tone Malm / tonemalm.smugmug.com

  Adventdalen og utsikt mot Hjorthamn og Revneset. Foto Tone Malm / tonemalm.smugmug.com

 • Isbre ved Brøggerhalvøya, Kongsfjorden Foto: Stein Ø. Nilsen / Norsk Polarinstitutt

  Isbre ved Brøggerhalvøya, Kongsfjorden Foto: Stein Ø. Nilsen / Norsk Polarinstitutt

 • Hytte ved Tempelfjorden Foto: Stein Ø. Nilsen / Norsk Polarinstitutt

  Hytte ved Tempelfjorden Foto: Stein Ø. Nilsen / Norsk Polarinstitutt

 • Woodfjorden og Liefdefjorden, Spitsbergen Foto: Stein Ø. Nilsen / Norsk Polarinstitutt

  Woodfjorden og Liefdefjorden, Spitsbergen Foto: Stein Ø. Nilsen / Norsk Polarinstitutt

  

 

 

1. Tilstand

Mye villmark og store verneområder

Svalbard har mye villmark, men det er likevel mange spor etter mennesker i naturen. Rester av gammel forskning, fangst, gruvedrift og ekspedisjoner finnes mange steder. Det meste av Svalbard er likevel uberørt av tyngre tekniske naturinngrep. Cirka 98 prosent av landområdene kan kalles villmark uten større tekniske inngrep. Nå er det meste av den daglige aktiviteten i bosettingene Longyearbyen, Barentsburg, Ny-Ålesund, Sveagruva og stasjonene i Hornsund, på Bjørnøya og Hopen. I tillegg bor det folk på noen få fangststasjoner. 

Miljø - Naturvern 2011

 

Svalbard, med 7.900 øyer, holmer og havområder ut til tolv nautiske mil, er cirka 151.000 kvadratkilometer stort. Rundt 65 prosent av landområdene og 87 prosent av havområdene ligger i verneområder: 

2. Konsekvenser

Presset på villmarka øker

Verneområdene er viktige blant annet for å sikre leveområder for flere dyre- og plantearter på Svalbard. Nye større tekniske inngrep ved bosettingene og gruvedrift er den største trusselen mot Svalbards villmark. Ferdsel, hyttebygging, oppsetting av forskningsinstallasjoner og større oljeutslipp som når strendene vil også kunne svekke opplevelsen av villmark.
 Petrozavodsk Foto: Norsk Polarinstitutt
Fryseskipet "Petrozavodsk" som i 2009 gikk på grunn på sydspissen av Bjørnøya, midt i et av de viktigste hekkeområdene for fugl i nordområdene. Foto: Norsk Polarinstitutt

3. Tiltak

Høye miljømål gir færre inngrep

Norske myndigheters uttalte mål er at Svalbard skal fremstå som et av de best forvaltede villmarksområder i verden:  

 

 • gjennom svalbardmiljøloven er det lagt en høy terskel for nye inngrep i naturen på Svalbard. Loven har som formål å opprettholde et tilnærmet uberørt miljø på Svalbard når det gjelder blant annet sammenhengende villmark. Den krever for eksempel konsekvensutredning for tiltak som kan få mer enn ubetydelig virkning for naturmiljøet utenfor bosettingene og planområdene
 • Sysselmannen på Svalbard har tre feltinspektørlag som driver oppsyn i verneområder og veiledning av besøkende om sommeren. To av lagene er stasjonert i nasjonalparker. I tillegg har Sysselmannen eget oppsyn med båt, snøskuter og helikopter
 • en ny brosjyre om verneområdene ble utgitt i 2009
 • det er innført strenge krav til drivstoffkvalitet for skip som seiler innenfor de store verneområdene og satt en øvre grense for antall passasjerer på cruiseskip i reservatene på østsiden
 • det er et mål at data om alle forskningsinstallasjoner skal lagres i en sentral database
 • etter endt bruk skal forskningsinstallasjoner tas ned og lokalitetene ryddes
 • kullgruvevirksomhet bør legges nær eksisterende infrastruktur. Etter endt virksomhet skal naturtilstanden gjenopprettes
 • Sysselmannen har fått i oppdrag fra Miljøverndepartementet å lage forvaltningsplaner for nasjonalparkene og naturreservatene

 

 

Miljøstatus i Svalbard / Tema A-Å / Naturområdene