Hyttelokaliteter (2006)

På Svalbard er det over 250 hytter. Nesten alle er små og primitive, med bare brisk og ovn. Mange egner seg kun som nødly. 26 av hyttene er tjenestehytter for Sysselmannen og brukes blant annet i oppsynsvirkosmhet for feltinspektørene om sommeren. Noen av disse hyttene blir lånt ut til fastboende i påsken.