Det er et nasjonalt mål å sikre et representativt utvalg av Svalbards natur i verneområder. Områdevern er også et virkemiddel for å ta vare på plante- og dyrelivet. På Svalbard er verneområdene delt inn i sju nasjonalparker, seks naturreservater, 15 fuglereservater og ett geotopvernområde.

Miljø - Naturvern 2011 fordelt på type 


Svalbard, med 7.900 øyer, holmer og havområder ut til tolv nautiske mil, er cirka 151.000 kvadratkilometer stort. Rundt 65 prosent av landområdene og 87 prosent av havområdene ligger i verneområder: 

Miljø - Naturvern 2011 

Arealstatistikk

Land

andel

Sjø

andel

Land+sjø

andel

Svalbard 7900 øyer

61 020

100,0

89 980

100,0

151 000

100,0

7 nasjonalparker

14 500

23,8

19 900

22,1

34 400

22,8

21 naturreservat

25 300

41,5

58 100

64,6

83 400

55,2

1 geotopvernområde

14

0,0

3

0,0

17

0,0

Totalt vernet

39 814

65,3

78 003

86,7

117 817

78,0

Ikke vernet

21 206

34,7

11 977

13,3

33 183

22,0