• Griegfjellet sett fra Kapp Mineral, Isfjorden\nFoto: Stein Ø. Nilsen / Norsk Polarinstitutt

  Naturområdene

   

  Positiv utviklingSelv om Svalbard ved første øyekast kan virke goldt og karrig, har øygruppa en variert natur og et biologisk mangfold som er helt unikt. For å ta vare på dette mangfoldet er 65 prosent av landområdene vernet som nasjonalparker og naturreservater. Likevel kan konkurranse om ressursene og et økende press på å få oppleve og undersøke eksotiske steder true den uberørte naturen. 

   

 • Kullfyrt kraftverk er en potensiell forurensningkilde. Foto: Stein Ø. Nilsen / Norsk Polarinstitutt

  Forurensning

    UendretSvalbard er regnet for å være et av de reneste stedene på jordkloden. Det er likevel mange kilder til lokal forurensning gjennom menneskelig tilstedeværelse og næringer som forskning, turisme og gruvedrift. I tillegg transporteres miljøgifter langveisfra med luft, havstrømmer og is over Polhavet. Mange dyr i Arktis har urovekkende mye miljøgifter i seg.

Sjekk miljøet på mobil

TIL MILJØSTATUSKARTET

På Miljøstatuskartet kan du finne kartfesta informasjon om mange miljøtema. Sjekk miljøet der du er!

Nyheter fra fylket

Årsrapport for 2016 publisert

23.03 Norsk Polarinstitutts årsrapport til Klima- og miljødepartementet er nå tilgjengelig.

Fjellrevforsker Eva Fuglei er med i ny naturserie på NRK

01.03 Serien følger personer med meninger om hva som truer den storslåtte norske villmarka. Fuglei tar TV-seerne med til Svalbard.

Polar stolthet sjøsatt

28.02 Byggingen av Norges nye polare forskningsskip, Kronprins Haakon, har nådd en ny milepæl. Mandag ble skipet sjøsatt i dokk i Italia.

Tidligere saker

Environment for Svalbard i a map

Utbredelse av isbreer på Svalbard.