Hvem står bak?
Miljøstatus er laget av Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen. Nettstedet er en del av Miljøstatus i Norge som er utviklet av miljødirektoratene på oppdrag fra Miljøverndepartementet.

Bruk av innholdet
Tekst- og tabellinformasjon, kart og figurer i Miljøstatus  kan brukes fritt, men du skal alltid vise til kilden.

Om nettstedet