• Griegfjellet sett fra Kapp Mineral, Isfjorden\nFoto: Stein Ø. Nilsen / Norsk Polarinstitutt

  Naturområdene

   

  Positiv utviklingSelv om Svalbard ved første øyekast kan virke goldt og karrig, har øygruppa en variert natur og et biologisk mangfold som er helt unikt. For å ta vare på dette mangfoldet er 65 prosent av landområdene vernet som nasjonalparker og naturreservater. Likevel kan konkurranse om ressursene og et økende press på å få oppleve og undersøke eksotiske steder true den uberørte naturen. 

   

 • Kullfyrt kraftverk er en potensiell forurensningkilde. Foto: Stein Ø. Nilsen / Norsk Polarinstitutt

  Forurensning

    UendretSvalbard er regnet for å være et av de reneste stedene på jordkloden. Det er likevel mange kilder til lokal forurensning gjennom menneskelig tilstedeværelse og næringer som forskning, turisme og gruvedrift. I tillegg transporteres miljøgifter langveisfra med luft, havstrømmer og is over Polhavet. Mange dyr i Arktis har urovekkende mye miljøgifter i seg.

Sjekk miljøet på mobil

TIL MILJØSTATUSKARTET

På Miljøstatuskartet kan du finne kartfesta informasjon om mange miljøtema. Sjekk miljøet der du er!

Nyheter fra fylket

Havisreduksjon og samfunnskonsekvenser

13.10 Ny informasjon om utviklingen av den arktiske havisen legges frem i Tromsø under et seminar som samler havisforskere og fagpersoner fra USA og Norge. Samfunnskonsekvensene som mindre havis fører til er viet en sentral plass.

Singapores president får høre om klimaendringer

11.10 Presidenten skal få høre om klimaendringer i Arktis når han besøker Tromsø.

Miljøprotokollen – 25 år

04.10 Miljøprotokollen til Antarktistraktaten er 25 år i dag. Det ble markert av samtlige 38 land som har undertegnet protokollen.

Tidligere saker

Miljøstatus for Svalbard i kart

Utbredelse av isbreer på Svalbard.