• Griegfjellet sett fra Kapp Mineral, Isfjorden\nFoto: Stein Ø. Nilsen / Norsk Polarinstitutt

  Naturområdene

   

  Positiv utviklingSelv om Svalbard ved første øyekast kan virke goldt og karrig, har øygruppa en variert natur og et biologisk mangfold som er helt unikt. For å ta vare på dette mangfoldet er 65 prosent av landområdene vernet som nasjonalparker og naturreservater. Likevel kan konkurranse om ressursene og et økende press på å få oppleve og undersøke eksotiske steder true den uberørte naturen. 

   

 • Kullfyrt kraftverk er en potensiell forurensningkilde. Foto: Stein Ø. Nilsen / Norsk Polarinstitutt

  Forurensning

    UendretSvalbard er regnet for å være et av de reneste stedene på jordkloden. Det er likevel mange kilder til lokal forurensning gjennom menneskelig tilstedeværelse og næringer som forskning, turisme og gruvedrift. I tillegg transporteres miljøgifter langveisfra med luft, havstrømmer og is over Polhavet. Mange dyr i Arktis har urovekkende mye miljøgifter i seg.

Sjekk miljøet på mobil

TIL MILJØSTATUSKARTET

På Miljøstatuskartet kan du finne kartfesta informasjon om mange miljøtema. Sjekk miljøet der du er!

Nyheter fra fylket

Klimaet i Arktis går over i en ny tilstand

25.04 Miljøet i Arktis er i ferd med å bli varmere, våtere og mer variabelt enn først antatt. Nye målinger tyder på at tidligere beregninger fra FNs klimapanel om havnivåstigning er for moderate.

Pris til nytt kart over Dronning Maud Land

07.04 Polarinstituttets nye kart vant nylig publikumsprisen ved de nasjonale Geomatikkdagene.

Flere Svalbardkart gitt ut på nytt

04.04 I løpet av 2016 har kartseksjonen ajourført og gitt ut flere Svalbardkart på nytt.

Tidligere saker

Miljøstatus for Svalbard i kart

Utbredelse av isbreer på Svalbard.