• Griegfjellet sett fra Kapp Mineral, Isfjorden\nFoto: Stein Ø. Nilsen / Norsk Polarinstitutt

  Naturområdene

   

  Positiv utviklingSelv om Svalbard ved første øyekast kan virke goldt og karrig, har øygruppa en variert natur og et biologisk mangfold som er helt unikt. For å ta vare på dette mangfoldet er 65 prosent av landområdene vernet som nasjonalparker og naturreservater. Likevel kan konkurranse om ressursene og et økende press på å få oppleve og undersøke eksotiske steder true den uberørte naturen. 

   

 • Kullfyrt kraftverk er en potensiell forurensningkilde. Foto: Stein Ø. Nilsen / Norsk Polarinstitutt

  Forurensning

    UendretSvalbard er regnet for å være et av de reneste stedene på jordkloden. Det er likevel mange kilder til lokal forurensning gjennom menneskelig tilstedeværelse og næringer som forskning, turisme og gruvedrift. I tillegg transporteres miljøgifter langveisfra med luft, havstrømmer og is over Polhavet. Mange dyr i Arktis har urovekkende mye miljøgifter i seg.

Sjekk miljøet på mobil

TIL MILJØSTATUSKARTET

På Miljøstatuskartet kan du finne kartfesta informasjon om mange miljøtema. Sjekk miljøet der du er!

Nyheter fra fylket

Klimaendringer: Forskningsfunn gir ny kunnskap om sirkulasjonen i Atlanterhavet

07.07 Norsk Polarinstitutts forsker Laura de Steur har sammen med sin kollega Femke de Jong gjort forskning for NIOZ Royal Netherlands Institute for Sea Research og Duke University som bidrar til å bedre forstå prosessen for den omveltende sirkulasjonen i nordlige Atlanterhavet (The North Atlantic...

Ny giv for norsk antarktisforskning

28.06 Nær 80 forskere og myndighetsrepresentanter var i mai samlet i Tromsø for å dele informasjon om aktuelle prosjekter, hente inspirasjon og diskutere muligheter for fremtidig norsk forskning i Antarktis. Dette skjedde på et seminar i regi av Norges Forskningsråd og Norsk Polarinstitutt, det første...

Master thesis project on arctic ecotoxicology – Pollutant effects in walruses

21.06 The Norwegian Polar Institute and UiT The Arctic University of Norway are looking for a student to a master thesis project that will examine contaminant related health effects in walruses from Svalbard. Walrus samples will be analyzed for pollutants, hormone levels and immunological responses. In...

Tidligere saker

Miljøstatus for Svalbard i kart

Utbredelse av isbreer på Svalbard.