• Griegfjellet sett fra Kapp Mineral, Isfjorden\nFoto: Stein Ø. Nilsen / Norsk Polarinstitutt

  Naturområdene

   

  Positiv utviklingSelv om Svalbard ved første øyekast kan virke goldt og karrig, har øygruppa en variert natur og et biologisk mangfold som er helt unikt. For å ta vare på dette mangfoldet er 65 prosent av landområdene vernet som nasjonalparker og naturreservater. Likevel kan konkurranse om ressursene og et økende press på å få oppleve og undersøke eksotiske steder true den uberørte naturen. 

   

 • Kullfyrt kraftverk er en potensiell forurensningkilde. Foto: Stein Ø. Nilsen / Norsk Polarinstitutt

  Forurensning

    UendretSvalbard er regnet for å være et av de reneste stedene på jordkloden. Det er likevel mange kilder til lokal forurensning gjennom menneskelig tilstedeværelse og næringer som forskning, turisme og gruvedrift. I tillegg transporteres miljøgifter langveisfra med luft, havstrømmer og is over Polhavet. Mange dyr i Arktis har urovekkende mye miljøgifter i seg.

Sjekk miljøet på mobil

TIL MILJØSTATUSKARTET

På Miljøstatuskartet kan du finne kartfesta informasjon om mange miljøtema. Sjekk miljøet der du er!

Nyheter fra fylket

Styrker forskningssamarbeidet

23.05 UiT Norges arktiske universitet og Norsk Polarinstitutt har i dag signert en ny samarbeidsavtale.

Norsk-kinesisk workshop om miljøgifter i Arktis

18.05 En norsk-kinesisk workshop om miljøgifter i Arktis ble avholdt 9.–11. mai ved Tongji Universitetet i Shanghai. Fem kinesiske institusjoner deltok og fra Norge deltok ni forskere som representerte universitets- og forskningsmiljøet.

Jan-Gunnar Winther i dokumentar om klimaendringer

18.05 Polarinstituttets direktør, Dr. Jan-Gunnar Winther, deltok i «Warmer», en dokumentar i to deler om klimendinger, som hadde premiere på den Filippinske nyhetskanalen ABS-CBN News Channel 28. mars 2016.

Tidligere saker

Miljøstatus for Svalbard i kart

Utbredelse av isbreer på Svalbard.