• Griegfjellet sett fra Kapp Mineral, Isfjorden\nFoto: Stein Ø. Nilsen / Norsk Polarinstitutt

  Naturområdene

   

  Positiv utviklingSelv om Svalbard ved første øyekast kan virke goldt og karrig, har øygruppa en variert natur og et biologisk mangfold som er helt unikt. For å ta vare på dette mangfoldet er 65 prosent av landområdene vernet som nasjonalparker og naturreservater. Likevel kan konkurranse om ressursene og et økende press på å få oppleve og undersøke eksotiske steder true den uberørte naturen. 

   

 • Kullfyrt kraftverk er en potensiell forurensningkilde. Foto: Stein Ø. Nilsen / Norsk Polarinstitutt

  Forurensning

    UendretSvalbard er regnet for å være et av de reneste stedene på jordkloden. Det er likevel mange kilder til lokal forurensning gjennom menneskelig tilstedeværelse og næringer som forskning, turisme og gruvedrift. I tillegg transporteres miljøgifter langveisfra med luft, havstrømmer og is over Polhavet. Mange dyr i Arktis har urovekkende mye miljøgifter i seg.

Sjekk miljøet på mobil

TIL MILJØSTATUSKARTET

På Miljøstatuskartet kan du finne kartfesta informasjon om mange miljøtema. Sjekk miljøet der du er!

Nyheter fra fylket

Geologiske kart i lommeformat

18.08 Har du behov for geologiske kart for Svalbard trenger du verken papirkart eller mobildekning. En smarttelefon med GPS holder.

Klimaendringer: Forskningsfunn gir ny kunnskap om sirkulasjonen i Atlanterhavet

07.07 Norsk Polarinstitutts forsker Laura de Steur har sammen med sin kollega Femke de Jong gjort forskning som bidrar til å bedre forstå prosessen for den omveltende sirkulasjonen i Atlanterhavet.

Ny giv for norsk antarktisforskning

28.06 Nær 80 forskere og myndighetsrepresentanter var i mai samlet i Tromsø for å dele informasjon om aktuelle prosjekter, hente inspirasjon og diskutere muligheter for fremtidig norsk forskning i Antarktis. Dette skjedde på et seminar i regi av Norges Forskningsråd og Norsk Polarinstitutt, det første...

Tidligere saker

Miljøstatus for Svalbard i kart

Utbredelse av isbreer på Svalbard.